Rok 2010

 • Dodávka a montáž horkovodních rozvodů v předizolovaném potrubí ZPU, DN 150 –DN 65, areál AXIS Průmyslová zóna Hrabová, investor AmpluServis a.s.
 • Dodávka a montáž předizolovaného potrubí ZPU, 2 x DN 100 - DN 80, horkovodní přípojka pro objekt O 13d v Průmyslové zóně Hrabová, investor Dalkia Česká republika, a.s.
 • Dodávka předizolovaného potrubí ZPU, DN 150 – DN 65, Avion shopping park Ostrava, odběratel Potrubí Seidler s.r.o.
 • Generální dodávka stavby Horkovodní připojení 2 x DN 100 v předizolovaném potrubí ZPU a dodávka předávací stanice pro administrativní budovu na ul. Biskupská v Ostravě, investor Dalkia Česká republika, a.s.
 • Dodávka předizolovaného potrubí ZPU, DN 65, Důl Lazy, odběratel MONT Karviná
 • Generální dodávka stavby Horkovodní připojení a teplovodní propoj v předizolovaném potrubí ZPU, 2 x DN 65, areál KOMA Ostrava Vítkovice, investor KOMA a.s.
 • Dodávka předizolovaného potrubí ZPU, DN 100, Průmyslová zóna Karviná, odběratel MST Olomouc
 • Dodávka předizolovaného potrubí ZPU, DN 150 – DN 100, sekunderní rozvody ul.Sportovní Ostrava, odběratel Hanzelka Lumír
 • Dodávka a montáž předizolovaného potrubí ZPU, 2 x DN 100, horkovodní připojení KD Družba v Karviné, investor Dalkia Česká republika, a.s.
 • Generální dodávka stavby Horkovodní připojka v předizolovaném potrubí ZPU, 2 x DN 80, hala Rossignol v Průmyslové zóně Hrabová, investor Dalkia Česká republika, a.s.
 • Dodávka a montáž teplovodní části stavby Využití odpadního tepla chladících okruhů kompresoru – předizolované potrubní rozvody ZPU (povrchová úprava SPIRO), 2 x DN 200, 2 x DN 150, investor ENERGOAQUA Rožnov

Rok 2009

 • Přeložka a výměna teplovodního potrubí v předizolovaném potrubí ZPU, 2 x DN 65, ul.Sokolská Ostrava, investor Parnas Trading a.s.
 • Horkovodní připojení v předizolovaném potrubí ZPU, 2 x DN 65, Billa Krnov, investor Dalkia Česká republika, a.s.
 • Horkovodní přípojka v předizolovaném potrubí ZPU, 2 x DN 65, univerzita Ostrava – Hladnov, investor Realstav Morava