Naše společnost je výhradním prodejcem a distributorem pro předizolované potrubí ZPU pro Českou republiku. ZPU - Zaklad Produkcyjno Uslugowy - Kazimierz Jonca je renomovaný polský výrobce předizolovaných potrubí přičemž značná část produkce je vyvážena do celé Evropy.


Předizolované potrubí firmy ZPU Międzyrzecz je používané pro výstavbu bezkanálových podzemních a nadzemních potrubních rozvodů tepla. Předizolované potrubí je odolné proti působení topného média o stálé provozní teplotě 148˚C, s možností jejího zvýšení až do 150˚C během 100 hodin jednorázově, při provozním tlaku do 2,5 MPa.

Na samostatnou objednávku může být při použití nadstandardní PUR tepelná odolnost zvýšena na 165˚C při předpokládané životnosti potrubí 30 let.

Předizolované potrubí a tvarovky ZPU Międzyrzecz lze použít pro rozvod horké, topné a teplé užitkové vody a jiných médií v bytové, občanské a průmyslové výstavbě.

Předizolované potrubí tvoří sdruženou konstrukci, která se skládá z ocelové teplonosné trubky, umístěné centrálně v ochranném plášti z polyetylenu (PE) nebo z pozinkovaného plechu (SPIRO) a z tepelné izolace z tvrdého polyuretanu (PUR), která vyplňuje prostor mezi trubkami.


Ve standardní výrobě jsou trubky dlouhé 6 nebo 12 m a průměr DN do 1000 mm.

Předizolované potrubí ZPU Międzyrzecz odpovídá požadavkům evropských norem a odvozených českých norem ČSN-EN 253, ČSN-EN 448, ČSN-EN 488 a ČSN-EN 489 v platném znění.

Podrobnosti o sortimentu naleznete v KATALOGU VÝROBKŮ.